ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.แรงงานรอเคาะหางานให้กลุ่มจบใหม่2.6แสนคน
02 ก.ย. 2563

 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) ว่า ตนได้หารือกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และสภาพัฒน์รวมถึงภาคเอกชน เพื่อจะพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยา นักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 ตำแหน่ง เป็นจำนวนที่เหมาะสมจากที่คาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีจำนวน 3 แสนคน ปวช. 18,000 คน และปวส.จำนวน 8 หมื่นคน ซึ่งจะเสนอมาตรการดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบศ.พิจารณาในวันเดียวกันนี้

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558