ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สธ.ชื่นชม อสม.ตากทำงานเยี่ยมป้องกันโควิด-19
21 มิ.ย. 2563

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ด่านหน้าเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตชายแดนไทย-เมียนมา  พร้อมมอบเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันโรค

          ดร.สาธิต กล่าวว่า งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  ของประเทศไทยได้ผลดี มาจากความร่วมมือร่วมใจทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ฝ่ายความมั่นคง ต่างประเทศ ท้องถิ่น ประชาชน และฝ่ายสนับสนุนที่สำคัญคือ อสม. กว่า 1ล้านคน ที่เสียสละเป็นด่านหน้าทำงานเชิงรุกเคาะประตูบ้านครัวเรือนที่รับผิดชอบ แจ้งข่าวและให้ความรู้ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อเข้ารักษา จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก ได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกว่าปัจจัยสำคัญที่ต่อสู้โควิด 19 สำเร็จ ปัจจัยหนึ่งคือ อสม.

          สำหรับจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีความจำเพาะทั้งสภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นที่สูงและความยากลำบากในการเข้าถึงบริการของประชาชน แต่ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ทำให้การคัดกรองโรคมีประสิทธิภาพ ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แม้จะมีความเสี่ยงสูงจากการเข้าออกของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน /นักท่องเที่ยว โดยมีด่านคัดกรองหลัก 4 จุดคือด่านตรวจวังเจ้า แม่สลิด วังประจบ ห้วยหินฝน ตั้งแต่ 26 มีนาคม –
17 มิถุนายน 2563 คัดกรองผู้เดินทาง 419,931  คน และด่านพรมแดนไทย – เมียนมา คัดกรองรวม 299 คน
รับตัวไว้ที่ Local Quarantine ทั้งหมด

            ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสม 3 ราย รักษาหายทั้งหมด มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 132 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ มีผู้สัมผัสใกล้ชิด (Contact case) 45 ราย ติดตามครบกำหนด 14 วันทุกราย และมีผู้ที่มีความเสี่ยงกักกันอยู่ที่บ้านและต้องถูกติดตาม โดยอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 19,118  ราย นอกจากนี้ อสม.ได้ออกเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้และค้นหากลุ่มเสี่ยงอีก 151,501 หลังคาเรือน  

          “ขอบคุณ อสม.ทั่วประเทศ  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จะเพิ่มเติมตามมา เป็นผลจากการทำงานหนักเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก ขอให้เดินหน้าต่อสู้กับโรคโควิด 19 ให้สำเร็จ ให้ตัวเลขผู้ป่วยเป็นศูนย์ สร้างความเชื่อมั่นทางสาธารณสุข ช่วยสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558