ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
จีนสนับสนุนบริษัทขนส่งทางอากาศช่วงสู้โควิด-19
28 พ.ค. 2563

ปักกิ่ง, 27 พ.ค. (ซินหัว) — จีนวางแผนให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ประกอบการภาคขนส่งทางอากาศของจีนและต่างชาติ เพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าและสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลกระหว่างต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

กระทรวงการคลังและสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ระบุว่าหน่วยงานกิจการพลเรือนจะให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อปรับปรุงเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า รวมถึงสายการบินที่มีบริการขนส่งสินค้าร่วมเส้นทางบินของเครื่องบินโดยสารทั้งขาเข้า-ออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.

จีนจะมอบเงินสนับสนุนราวร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องบินช่วงป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยจำนวนเงินสนับสนุนสำหรับอากาศยานช่องทางเดินเดียวสูงสุดอยู่ที่ 800,000 หยวน (ราว 3.5 ล้านบาท) ต่อลำ ขณะที่อากาศยานสองช่องทางเดินอยู่ที่ 1.45 ล้านหยวน (ราว 6.4 ล้านบาท) ต่อลำ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558