ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
จีนเริ่มฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติแล้ว
26 พ.ค. 2559

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค. สวนเด็กเล่นฉางอันในกรุงปักกิ่งจัดกิจกรรม “ชัยชนะแห่งความสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายครั้งที่ 4 อีกทั้งยังเฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558