ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กกจ. ส่งเสริมอาชีพทำเงิน ช่วงวิกฤติ โควิด – 19
09 เม.ย. 2563

 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใย ประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิต และทำงานหารายได้ได้ตามปกติ ส่งกรมการจัดหางาน หามาตรการเสริม เพิ่มการเยียวยา และอาชีพ  ผ่านการสาธิตอาชีพทำเงิน เช่น การทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ  ระบุ ฝึกทักษะเสร็จ  มอบอุปกรณ์ให้ไปประกอบอาชีพต่อได้ทันที  

 

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการว่างงานดังกล่าว จึงหามาตรการเร่งด่วนที่กรมการจัดหางานจะสามารถดำเนินการได้ทันที 

“ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถมีอาชีพต่อยอดได้  กรมการจัดหางานจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีงานทำสู้วิกฤติ Covid-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต้องว่างงานจากโรค Covid-19 ให้มีรายได้สำหรับการดำรงชีพ  โดยส่งเสริมความรู้และทักษะในอาชีพอิสระที่สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้เลย และเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ดี  เช่น การทำหน้ากากอนามัย การทำเจลล้างมือ เป็นต้น โดยให้ความรู้ สาธิตการทำ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้  

นอกจากนี้  เมื่อจบการฝึก กรมการจัดหางานจะมอบอุปกรณ์ให้ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที โดยตั้งเป้าหมายในการดำเนินการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้ 2,000 คน ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 ทั่วประเทศ “ นายสุชาติฯ กล่าว


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558