ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
MEA แจ้งวันที่ 13-15 เม.ย. 63 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU เป็นอัตราค่าไฟฟ้า On Peak ตามประกาศ กกพ.
30 มี.ค. 2563

MEA แจ้งวันที่ 13-15 เม.ย. 63 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU เป็นอัตราค่าไฟฟ้า On Peak ตามประกาศ กกพ.

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) ออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) นั้น

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2563 (ครั้งที่ 664) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติให้การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับวันที่ 13-15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติ ซึ่งมีช่วงเวลา On Peak ตามข้อกำหนดอัตรา Time of Use (TOU) ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวนค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตรา TOU 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.mea.or.th/upload/download/file_5262dff1b0b63e64db84487cdd35d193.pdf

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558