ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
เช็ค จำนวนพรรคการเมืองในขณะนี้มี83พรรค
12 ก.ย. 2564

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งสรุปรายชื่อพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 พบว่ามีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น จำนวน 4 พรรคการเมือง ได้แก่1. พรรคไทยภักดี (ทภด) 2. พรรคแนวทางใหม่ (นทม)3. พรรคเสมอภาค (สมภ.) 4. พรรคไทยชนะ (ทช) รวมมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่จำนวน 83 พรรคการเมือง รวมจำนวนสมาชิก 1,075,791 ราย รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 397 สาขา รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,158 ราย

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสูงสุด คือ 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย รองลงมา พรรคเสรีรวมไทย (สร.) ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 60,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 157 ราย พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 60,031 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 279 ราย พรรคภูมิใจไทย (ภท) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 56,239 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 209 ราย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 49,842 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 143 ราย

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 29,512 ราย สาขาพรรคการเมือง 6 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 77 ราย พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่มีน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 13,153 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 52 ราย พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ที่มีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิก 12,931 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 ราย ส่วนพรรค พรรคกล้า (ก.) ที่มี นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค มึสมาชิก 14,099 ราย สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย ขณะที่พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ที่มีนายสอิสร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรคไทยสร้างไทย มีสมาชิก 4,975 ราย สาขาพรรคการเมือง 3 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558