ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
08 ธ.ค. 2564
นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3จำนวน1ล้านสิทธิซึ่งจากข้อมูลหน้าเว็บไซต์www.เราเที่ยวด้วยกัน.comขณะนี้จำนวนสิทธิที่พักคงเหลือเพียง99,243สิทธิภาคเอกชนจึงอยากขอขยายการดำเนินโครงการออกไปอีกจากเดิมที่สิ้...
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์
23 พ.ย. 2564
ก้าวสู่สังคมธรรมาภิบาลกับศาลปกครอง :โดย ธัญธร ปังประเสริฐ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์เก่า ในแต่ละปีงบประมาณ ... ส่วนราชการจะทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งก่อนที่จะจัด...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558