ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
21 ต.ค. 2564
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศผลรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 ออกมาแล้ว ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้รับรางวัล 9 แห่ง ด้านการเ...
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์
17 ต.ค. 2564
ก้าวสู่สังคมธรรมาภิบาลกับศาลปกครอง :โดย ธัญธร ปังประเสริฐ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง เพิกถอนการบรรจุครูผู้ช่วย จากเหตุร้องเรียนทุจริตการสอบ ! การสอบ ... เป็นกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามา...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558