ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับคู่ธุรกิจสร้างเครือข่าย CLMV
07 ก.ย. 2566

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม หนุน ผู้ประกอบการไทย จับคู่ธุรกิจ - สร้างเครือข่ายการค้า C L M V คาดเกิดมูลค่าการซื้อขายกว่า 12 ล้านบาท

วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้ายกระดับศักยภาพขีดความสามารถผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมไทย พร้อมหนุนสร้างช่องทางและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าสู่ตลาด CLMV ในงาน "Business Matching & Networking ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจทางการค้ากว่า 30 ราย และมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 12 ล้านบาท

นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุดสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านผลผลิตทางการเกษตรและฐานการค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ รวมถึงมีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศย่อมมีมากขึ้นด้วย ประกอบกับประเทศ CLMV เป็น 1 ใน 4 ตลาดที่มีศักยภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2566 โดยประเมินว่าในปีนี้ สปป.ลาว จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและการเปิดประเทศของจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว สูงทั้งด้านการค้าและการลงทุน ทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศแข็งแกร่งขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศนี้ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเกษตรและอาหารและกลุ่มอาหารแห่งอนาคต ซึ่งตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพและเทรนด์รักสิ่งแวดล้อมตามนโยบายอาหารไทยอาหารโลก

อย่างไรก็ตาม การผลักดันผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดทำมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการยอมรับในตลาดโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแช่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโต ด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้นภายใต้นโยบายดีพร้อมโต ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานการผลิตให้ธุรกิจเติบโต และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าต่างประเทศในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้นผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Business Networking ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมช่องทางและโอกาสทางการค้า และการเจรจาธุรกิจ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยมีผู้ซื้อจากประเทศลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และกลุ่มผู้ซื้อในประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการค้าในอนาคตร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนา หรือเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์การค้าการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์ทางการค้า การลงทุน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจากกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดการจับคู่ธุรกิจทางการค้ากว่า 30 ราย คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 12 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด