ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ย้อนกลับ
ส่องแผนเศรษฐกิจจีน2023เน้นสร้างเสถียรภาพ
18 ธ.ค. 2565

18 ธ.ค. (ซินหัว) — คณะผู้นำของจีนได้เข้าร่วมการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) ประจำปี ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศ เมื่อวันศุกร์ (16 ธ.ค.) โดยคณะผู้นำได้กำหนดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจในปี 2023

สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้กล่าวปราศรัยสำคัญต่อที่ประชุมฯ ทบทวนการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจในปี 2022 วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และจัดเรียงการปฏิบัติงานในปีหน้า

อนึ่ง หลี่เค่อเฉียง หลี่เฉียง จ้าวเล่อจี้ หวังฮู่หนิง หานเจิ้ง ช่ายฉี ติงเซวียเสียง และหลี่ซี ได้เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

ที่ประชุมฯ คาดหวังการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจของประเทศในปีหน้านำไปสู่การฟื้นตัวและการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยรวม พร้อมเรียกร้องการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นพันธกิจสำคัญสูงสุด และแสวงหาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจในปีหน้า

จีนจะยังคงดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกและนโยบายการเงินที่รอบคอบต่อไปในปีหน้า ขณะเดียวกันจีนจะพยายามกระชับสารพัดนโยบายการควบคุมขนานใหญ่และการประสานงาน เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงที่ประชุมฯ ชี้ว่าจีนควรเพิ่มนโยบายการคลังเชิงรุกเพื่อประสิทธิผลที่แท้จริงด้วยการผสมผสานเครื่องมือต่างๆ อาทิ การขาดดุลทางการคลัง ตราสารหนี้เฉพาะกิจ และการค้ำอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง รับรองความยั่งยืนทางการคลัง และควบคุมความเสี่ยงด้านหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น

การดำเนินนโยบายการเงินที่รอบคอบควรพุ่งเป้าและมีประสิทธิภาพด้วยการรักษาสภาพคล่องที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ และด้วยการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากกลุ่มสถาบันการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จีนควรรักษาเสถียรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวน ณ ระดับที่เหมาะสมและสมดุลในขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบต่างๆ ในการคุ้มครองความมั่นคงทางการเงิน

ที่ประชุมฯ เน้นย้ำการปรับปรุงประสิทธิภาพของนโยบายทางอุตสาหกรรม เพื่อเกื้อหนุนการเปลี่ยนผ่านและการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม และการบ่มเพาะและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนค้ำจุนจุดอ่อนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะมุ่งบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีนจะดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญระดับชาติ ส่งเสริมบทบาทของรัฐบาลในการชี้นำการสร้างความคืบหน้าของเทคโนโลยีแกนกลางที่สำคัญอย่างเต็มที่ และเน้นย้ำบทบาทหลักของผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สำหรับนโยบายทางสังคมควรรับประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย และพยายามลดทอนผลกระทบของการขึ้นราคาเชิงโครงสร้างต่อประชาชนบางส่วนที่เผชิญความยากลำบากอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

จีนจะปรับปรุงประสิทธิภาพของนโยบายสนับสนุนการมีบุตร และแสวงหาการเพิ่มอายุเกษียณตามกฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ณ เวลาที่เหมาะสม และดำเนินแผนริเริ่มเพื่อจัดการกับภาวะแก่ชราของประชากรและอัตราการเกิดต่ำ

ที่ประชุมฯ เน้นย้ำการประสานการป้องกันและควบคุมโรคระบาดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นความพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการรับมือโรคระบาดโดยอิงกับเวลาและสถานการณ์ และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว

นอกจากนั้นที่ประชุมฯ เน้นย้ำการประสานการเติบโตเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การประสานการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านอุปทานและการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงการประสานนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายอื่นๆ

จีนควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพลวัตและความน่าเชื่อถือของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อบ่มเพาะกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ พร้อมยกระดับคุณภาพของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ เน้นย้ำความจำเป็นของการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ดี และดำเนินการพิจารณาการพัฒนาในอนาคต

ที่ประชุมฯ เน้นย้ำการดำเนินการเพื่อปรับปรุงความคาดหวังของสาธารณะและเพิ่มพูนความเชื่อมั่นเพื่อการพัฒนา โดยจีนจะมุ่งกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศในปีหน้าด้วยการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและการขยายการบริโภค การเพิ่มรายได้ส่วนบุคคลในเมืองและชนบทผ่านช่องทางต่างๆ และกระตุ้นเงินทุนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโครงการหลักระดับชาติเพิ่มขึ้น

จีนจะเร่งการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จะพยายามระบุจุดอ่อนในเทคโนโลยีแกนกลางที่สำคัญ รวมถึงองค์ประกอบและส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ และรวบรวมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา เพื่อระบบอุตสาหกรรมที่เป็นอิสระ ควบคุมได้ ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

ขณะเดียวกันจีนจะเร่งการวางแผนและการสร้างระบบพลังงานใหม่ ขยายความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เร่งการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำยุค และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแข็งขัน

ที่ประชุมฯ กระตุ้นความพยายามดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างลึกซึ้ง พร้อมพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันหลักของรัฐวิสาหกิจ โดยเรียกร้องการดำเนินการทางกฎหมายและทางสถาบัน เพื่อรับรองการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดยจีนจะคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของผู้ประกอบการภาคเอกชนและผลประโยชน์ของผู้ประกอบการตามกฎหมาย

จีนจะเพิ่มความพยายามดึงดูดและใช้ประโยชน์ของเงินทุนจากต่างประเทศ เปิดกว้างการเข้าถึงตลาด ส่งเสริมการเปิดกว้างของอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ และมอบการกำกับดูแลระดับชาติแก่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินทุนจากต่างประเทศ

จีนจะแสวงหาการเข้าร่วมข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีมาตรฐานสูง เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ที่ประชุมฯ เน้นย้ำการยับยั้งและตัดทอนความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาตลาดสินทรัพย์อย่างมั่นคง รับรองการส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยที่จำหน่ายล่วงหน้าอย่างตรงเวลา และตอบสนองความต้องการทางการเงินของภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างสมเหตุสมผล

ขณะเดียวกันจีนจำต้องพยายามป้องกันและตัดทอนความเสี่ยงของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและที่มีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยพื้นฐานของประชาชน และบุกเบิกตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่าระยะยาว

จีนกำลังแสวงหาทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์สู่การพัฒนารูปแบบใหม่ โดยยึดถือหลักการ “บ้านไว้อยู่อาศัย ไม่ใช่เพื่อเก็งกำไร”

ที่ประชุมฯ สำทับถึงความจำเป็นของการยึดมั่นความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์และเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการปฏิบัติงานทางการคลัง และเรียกร้องความพยายามป้องกันและตัดทอนความเสี่ยงด้านหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น

จีนจะเดินหน้าการฟื้นฟูชนบททั่วทุกพื้นที่ รับรองว่าประชาชนจำนวนมากจะไม่กลับสู่ความยากจน และส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)

สำหรับขนาดเศรษฐกิจ จีนจะรักษาประสิทธิผลทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง โดยพยายามรักษาเสถียรภาพของการเติบโต การจ้างงาน และราคา เพื่อรักษาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้อยู่ภายในขอบเขตอันเหมาะสม

จีนจะปลดปล่อยศักยภาพการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสังคมสู่ระดับสูงสุด และจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตลาดภายในประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุปสงค์ภายในประเทศในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจยิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันการก่อสร้างโครงการสำคัญเพื่อค้ำจุนจุดอ่อน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการเร่งด่วนของประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด