ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ธ.ก.ส. เร่งดูแลครอบครัวลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาบ้านไร่ ที่เสียชีวิต
08 ก.ย. 2566
ธ.ก.ส. เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรลูกค้า สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่เสียชีวิต ทั้งการดูแลภาระหนี้สินในและนอกระบบ การมอบสิทธิประโยชน์จากการประกันตนผ่านโครงการ ธกส มอบรัก ฌาปนกิจสงเคราะห์ การมอบทุนการศึกษาให้บุตร และรับภรรยาเข้ามาเป็นลูกค้าแทนผู้เสียชีวิต
นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกค้า ธ.ก.ส. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่เกิดจากความเครียดสะสม รวมถึงความกังวลใจเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบ้านไร่ เป็นผู้แทนธนาคารไปร่วมเคารพศพและพบปะพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว เพื่อคลายความกังวลใจในเรื่องภาระหนี้สิน ต่าง ๆ โดย ธ.ก.ส. ได้จัดมาตรการที่จะไปช่วยดูแลภาระหนี้สินเดิม อาทิ การผ่อนปรนการชำระหนี้ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การแก้ไขหนี้สินนอกระบบ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการลงทุน เป็นต้น และการแจ้งสิทธิประโยชน์ให้แก่ครอบครัวของลูกค้าได้รับในเรื่อง ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ลูกค้าผู้เสียชีวิตได้จัดทำประกันตนกับโครงการ ธกส มอบรัก จำนวน 200,000 บาท และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอบ้านไร่-อำเภอห้วยคต จำนวน 160,000 บาท และการเสนอขอทุนการศึกษาให้กับบุตรจากมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และช่วยให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับภรรยาลูกค้าที่เสียชีวิตเข้าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อที่จะดูแลและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่มีภาระหนี้สินอันเป็นภาระหนักและมีความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ ธ.ก.ส. พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ดังนั้น อย่าปล่อยให้ปัญหาทับถม ขอให้เดินมาหามาพูดคุย มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...