ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทช.ผุดทางเลี่ยงนาทวีช่วยขนส่ง3จว.ใต้/มาเลย์สะดวก
06 ก.ย. 2566

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลาโครงการนี้เป็นโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ แนวถนนใหม่ ที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 42 สายคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่บริเวณ กม.26+500 โดยแนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2.9 กม. เลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนน ทล.408 สายนครศรีธรรมราช-ด่านประกอบ ที่บริเวณ กม.210+800 เป็นระยะทางประมาณ 5.9 กม. แนวเส้นทางยังมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านคลองนาทวี ระยะทางประมาณ 2 กม. แล้วเลี้ยวลงไปทางทิศใต้ ตัดกับถนน ทล.42 ที่บริเวณ กม.33+000 ระยะทางประมาณ 5 กม. แนวเส้นทางยังมุ่งไปทางทิศตะวันตก ตัดกับถนน ทล.408 ที่บริเวณ กม.224+000 ระยะทางประมาณ 2.5 กม. จากนั้นจะมุ่งไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 1.5 กม. แล้วเลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 42 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร (กม.)

โครงการมีทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง คือ 1.ด้านทิศตะวันตก จุดตัดถนน ทล.42 กับแนวถนนโครงการ 2.ด้านทิศเหนือ จุดตัดถนน ทล.408 กับแนวถนนโครงการ 3.ด้านทิศตะวันออก จุดตัดถนน ทล.42 กับแนวถนนโครงการ และ 4.ด้านทิศใต้ จุดตัดถนน ทล.408 กับแนวถนนโครงการ

รวมทั้งออกแบบรูปแบบถนน ออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดกลับรถที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านสังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน ก.ย.66 เพื่อกำหนดงบประมาณในการก่อสร้าง และแผนก่อสร้างต่อไป

นอกจากนี้ ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งได้จัดไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง และในครั้งที่ 4 จะจัดในวันที่ 8 ก.ย.66 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

อ.นาทวี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียบริเวณด่านศุลกากรบ้านประกอบ รวมทั้งเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันการเดินทางผ่านตัวเมืองนาทวีต้องใช้ถนน ทล.408 และ ทล.42 เป็นเส้นทางหลัก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เกิดความล่าช้าในการเดินทางขนส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อบรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...