ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กรมทางหลวง เตรียมขยายถนนทางหลวง 42 อ.นาทวี - ต.ลำไพล เป็น 4 ช่องจราจร
30 ส.ค. 2566

กรมทางหลวง เตรียมขยายถนนทางหลวงหมายเลข 42 ตอน อ.นาทวี - ต.ลำไพล จังหวัดสงขลา เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 23 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมในพื้นที่

ถนนทางหลวงหมาย 42 สายคลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลก จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ศักยภาพของถนนเดิมไม่เพียงพอในการรองรับ การเดินทางของผู้สัญจร รวมถึงถนนเส้นทางนี้ ยังมีการขนส่งสินค้าเข้า-ออก ยังด่านพรมแดนด้วย ซึ่งกรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการสำรวจ และออกแบบทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร ตอน อำเภอนาทวี - ตำบลลำไพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และขนส่งสินค้า

โดยวันนี้ (30 ส.ค.66) ที่ห้องประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสัมมนา ครั้งที่ 3 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 42 ช่วงคลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโกลก ตอน อำเภอนาทวี – ตำบลลำไพล โดยมี วิศกรโครงการ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

โครงการดังกล่าว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วงพื้นที่ ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างกิโลเมตรที่ 9 ถึงกิโลเมตรที่ 14 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ของตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา, 1 หมู่บ้านของตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี และช่วงที่ 2 ระหว่างกิโลเมตรที่ 33 ถึงกิโลเมตร 51 ระยะทาง 18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้านของตำบลนาทวี อำเภอนาทวี และ 3 หมู่บ้านของตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร โดยรูปแบบบางช่วงของเส้นทาง จะมีเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต, เกาะกลางแบบยก, เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต ลักษณะแยกคันต่างระดับ เพื่อรองรับถนนคู่ขนานเชื่อมชุมชน และมีการออกแบบจุดกลับรถตลอดแนวเส้นทางโครงการ จำนวน 15 แห่ง

ดร.วศิน รุจิเกียรติกำจร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันบันโครงการ อยู่ในขั้นสำรวจออกแบบ เนื่องจากโครงการนี้มีข้อจำกัดเรื่องของสิ่งแวดล้อม EIA ซึ่งมีพื้นที่ที่เข้าข่ายที่ต้องศึกษา ผลสรุปออกมาว่า โครงการก่อสร้างช่วงที่ 1 ไม่เข้าข่ายในการศึกษา EIA แล้ว สามารถเข้าเสนองบประมาณได้ ในปีงบประมาณ 2567 คาดว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหากมีการอนุมัติสามารถเริ่มก่อสร้างได้ทันที / ส่วนการปรับปรุงแนวเส้นทาง ช่วงที่ 2 อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนนี้ต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปี คาดว่าจะเสนอของบประมาณการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2569

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...