ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช.ยโสธร ตรวจสอบการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร งบก่อสร้าง 9.9 ล้าน
29 ส.ค. 2566

ที่โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยสมาชิกชมรม STRONG - ต้านทุจริต จังหวัดยโสธร ร่วมกับผู้แทนนายอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีนายวัชรพงศ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 พร้อมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานฯ ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้โดยจากตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ Mc-2L เขื่อนยโสธร P5 (สาย 01A, 03,05) ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความยาว 3,995 เมตร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน วงเงินงบประมาณ 9,975,800 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2566 นี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...