ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
(คลิป) ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2566
23 ส.ค. 2566
สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหลจูงมือเด็ก และเยาวชนร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา กับกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2566   
 
(23 ส.ค.66) ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา ภูมิปัญญาชุมชน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ประจำปี 2566   ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล คณะครู นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา
 
นางชนาธิป บุญกลั่น ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล กล่าวว่า กิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ”  ซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การอนุรักษ์และตระหนักรู้ในวิถีบรรพบุรุษด้านการทำงาน ภูมิปัญญาชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน ให้ดำรงไว้จากรุ่นสู่รุ่น
 
และยังเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนดั้งเดิม โดยเชื่อมโยงสู่การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชน ให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ เด็ก เยาวชน นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
โดยรูปแบบของกิจกรรมวันนี้จัดให้มีการสาธิตการดำนา พร้อมลงแขกดำนาตามรอยบรรพบุรุษ การทำขนมโบราณพื้นบ้าน ตำนานพื้นถิ่น  สร้างความตระหนักรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
https://youtu.be/Xc9ZPzfjbsk
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด