ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน วันดินโลก ปี 2565
20 ธ.ค. 2565

จันทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี  ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน วันดินโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน : Soils, where food begins"

      วันที่( 20 ธ.ค.65 ) ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน วันดินโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน : Soils, where food begins" ทั้งนี้ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก และองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" (World Soil Day)โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557  เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานวันดินโลกพร้อมกัน เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเป็นวาระในการกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกรรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดิน และร่วมกันดูแลรักษาจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

การจัดงานวันดินโลก ปี 2565 จังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกสังกัด ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดงานวันดินโลกขึ้นในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเชิดชู พระเกียรคิยศ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วยนิทรรศการวันดินโลก "น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" นิทรรศการ เทคโนโลยีงานพัฒนาที่ดิน นิทรรศการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ และสินค้าคุณภาพ 

สมนึก วิสุทธิ์ จันทบุรี
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด