ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์ ย้อนกลับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 2565
07 พ.ย. 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1030 น   นายภาคิน ติระพงศ์ไพบุลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 2565 ที่พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มูลนิธิร่วมกตัญญู ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิกษก บรรลือฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี

ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด