ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จังหวัดตาก อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
11 ก.ค. 2565

จังหวัดตาก อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก

วันนี้ (11 ก.ค. 65) เวลา 10.30 น. ที่วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  มอบหมายให้  นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และพัดรองที่ระลึก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 แด่พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก 

โดยมี นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมข้าราชการ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนพลูหลวงวิทยา เข้าร่วมในพิธีฯ 

ด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญไปถวายยังพระอารามต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้จัดขบวนอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และพัดรองที่ระลึก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากโบสถ์วัดโคกพลู ไปประจำยังโต๊ะหมู่ศาลาการเปรียญวัดโคกพลู เบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน โดยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อีกด้วย

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด