ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร้องคู่แข่งติดป้ายหาเสียงเกิน
13 พ.ค. 2565

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอิสระเบอร์ 2 แถลงว่า ได้ทำการตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริงและมีหลักฐานที่ชัดเจนมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน 2 ราย โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงได้จำนวนมากกว่า 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน2565 ว่า จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขตเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วย ดังนั้น ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายหาเสียได้จำนวน 730 ป้าย ขณะที่การติดตั้งป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในแต่ละเขตเลือกตั้ง หากมีภาพผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็นับเป็นป้ายสมัครหาเสียงของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาด้วย

แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงาน โดยได้มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอไว้พบว่า ปัจจุบันมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน 2 ราย ที่ทำป้ายโฆษณาหาเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยตรง และเรื่องนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานและเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต.จังหวัดชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.2565 และกกต.ก็ได้รับเรื่องไว้ พร้อมจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว

กรณีนี้เคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้มีความผิด เพราะทุกฝ่ายได้ลงนามสมานฉันท์และรับทราบเรื่องร่วมกัน การกระทำลักษณะนี้จึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำผิดมีกำหนด 1 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งมีโทษจำคุก 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ขนาดยังไม่ได้รับการเลือกตั้งยังมีการกระทำผิดโดยเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และหากได้รับเลือกตั้งก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต

การทำเช่นนี้เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ใช่ผู้สมัครรายใดจะมีทุนหรืองบประมาณมากและใช้เรื่องนี้มาสร้างข้อได้เปรียบกับผู้สมัครรายอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งกรณีนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า ส่วนตัวไม่ได้เป็น “นอร์มินี” ใครหรือลงสมัครเพื่อมาตัดคะแนนใครตามที่ถูกกล่าวหา เพราะการที่ลงมาสมัครครั้งนี้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเมืองพัทยาอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งมีแนวทาง นโยบาย แผนงานพร้อมทีมงานที่ศักยภาพไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558