ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล
21 ต.ค. 2564
จากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยฤทธิ์พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้หลายอำเภอที่อยู่ท้ายเขื่อนน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก เมื่อปริมาณน้ำลด...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558