ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บางจากรับซื้อปาล์ม 6 ล้านลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร
27 ต.ค. 2558

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ภาวะผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด ประกอบกับกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือให้องค์กรธุรกิจผู้ค้าน้ำมันเอกชนร่วมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม บริษัท บางจากฯ และบริษัท บางจากไบโอฟูเอลฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และยินดีสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยการเก็บน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลรวมในปริมาณ 12.5 ล้านลิตร หรือรับซื้อเพิ่มขึ้น 6 ล้านลิตรสูงกว่าที่เคยแจ้งว่าจะรับซื้อที่ระดับ 3.6 ล้านลิตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558