ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เมืองมหาสารคาม ถอดบทเรียน ชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข
19 ก.ย. 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประคอนเวชันฮอล์ โรงแรมตักสิลา โดยมีพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านคนมีสุขชุมชนปลอดโรคปลอดภัย ด้านอนุรักษ์วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตักสิลา 1 ชุมชนธัญญา 3 และชุมชนอุทัยทิศ 1 คว้าเงินรางวัล 10000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลอื่นๆ กว่า 13 รางวัล

///ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...