ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สกลนคร ป.ป.ช.ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริต ดำเนินการงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 66
18 ก.ย. 2566

        วันนี้ (18 กันยายน 2566) นางสาวมญชุ์ญานิศ พงศ์เพชรดิถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เฝ้าระวังการดำเนินงานภายใต้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 ณ อบต.เจริญศิลป์ และ ทต.เจริญศิลป์ อ. เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยดำเนินการเฝ้าระวังฯ จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย 1. อบต.เจริญศิลป์ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อนันทา - วัดใหม่เจริญศิลป์ วงเงินก่อสร้าง  4,998,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ,โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพ่อนันทา – วัดใหม่เจริญศิลป์ บ้านทุ่งดำ หมู่ที่ 3  วงเงินก่อสร้าง  2,230,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

       2. ทต.เจริญศิลป์  ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เจริญศิลป์ วงเงินก่อสร้าง 456,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ, โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 23/4 วงเงินก่อสร้าง 455,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 44 วงเงินก่อสร้าง 835,700 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีจันทร์ วงเงินก่อสร้าง 1,760,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุ่งมน ซอย 7 วงเงินก่อสร้าง 1,270,000 บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

       จากการลงพื้นที่พบว่าโครงการส่วนใหญ่ มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ ส่วนกรณีโครงการของเงินเหลือจ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ให้ข้อเสนอแนะ กรณีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาสัญญา เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป

/////////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด