ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งขาวหรือกุ้งแวนนาไมแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ
13 ก.ย. 2566

         นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งขาวหรือกุ้งแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง หลังรัฐบาลออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566 เพื่อแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยจ่ายเงินชดเชยราคา 20 บาทต่อกิโลกรัมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายละ 2.608 ตัน โดยจังหวัดตรังมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 115 ราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 9,270,000 บาท เป้าหมายกุ้งขาวปริมาณ 300 ตัน ขนาดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 100 ตัวต่อกิโลกรัม โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม-30 กันยายนนี้

         ทั้งนี้ จังหวัดตรัง มีเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งอยู่ 503 ราย โดยมี 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือผู้ที่สังกัดสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 210 ราย และอีกกลุ่มเป็นของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรังซึ่งมีสมาชิกประมาณ 260 ราย มีผลผลิตกุ้งต่อเดือนประมาณ 1,600 ตัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...