ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
เข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพัฒนามหานคร มหานครรุ่น 11
09 ก.ย. 2566

8 กันยายน 2566 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้การต้อนรับคณะผู้อบรบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร (มหานครรุ่น 11) ให้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดี ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลต่อการสนับสนุนกรุงเทพมหานคร” ต่อด้วย อ.พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางเวชศาสตร์เขตเมืองคณะแพทย์วชิรพยาบาล” พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการแพทย์ และเยี่ยมชม Application Vajira @ Home ณ ห้องประชุม 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6 อีกทั้งพาชมความงามภายในอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง)ซึ่งอาคารบริการหลังแรกที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานเพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด