ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ทีเส็บยกระดับชลบุรี-พัทยา สู่ ‘อีอีซี มหานครแห่งไมซ์’
07 ก.ย. 2566

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ 'ทีเส็บ' ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์ ชลบุรี-พัทยา หรือ Chonburi-Pattaya MICE City ยกระดับขึ้นเป็น 'อีอีซี มหานครแห่งไมซ์' (EEC MICETROPOLIS)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร  อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ กล่าวว่า การยกระดับขึ้นเป็น อีอีซี มหานครแห่งไมซ์” ของภาคตะวันออก จะเชื่อมต่อการพัฒนา “อุตสาหกรรมไมซ์” (MICE: การประชุม เดินทางเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และแสดงสินค้า) ในพื้นที่ทั้งหมด กระจายความเจริญและรายได้สู่ชุมชนในภูมิภาค ตอบโจทย์ทั้งแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

ทีเส็บได้ผลักดันต่อยอดการสร้าง “จุดขายใหม่” ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองที่มีโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” และจะใช้จุดขายนี้ในการทำการตลาดต่างประเทศและการตลาดในประเทศให้เมืองพัทยา เพราะเชื่อว่าจุดขายเชิงธุรกิจที่ชัดเจนนี้ จะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดขายเชิงอินเซนทีฟและเทศกาลที่มีอยู่เดิม ครอบคลุมทั้งการประชุมนานาชาติ งานแสดงสินค้า การประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานเทศกาลนานาชาติ

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออกในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้โยกย้ายมาเพื่ออยู่อาศัยมากขึ้น เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นเมืองไมซ์ที่มีศักยภาพและความพร้อม 
 
สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออก มีสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) จำนวน 51 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ห้องประชุม (Meeting Room) จำนวน 45 แห่ง 154 ห้อง สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) จำนวน 2 แห่ง 4 ฮอลล์ และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) จำนวน 4 แห่ง 5 จุดรวมผู้ร่วมงาน (Holding Area) รวมถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออกและเป็นหัวใจของพื้นที่อีซีซี
 
นายจิรุตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีเส็บ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน “EEC Cluster Fair 2023” งานแสดงศักยภาพการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve” ในพื้นที่อีอีซี นำเสนอภายใต้แนวคิด Sustainable Destination Robotics, Automation and Beyond” ในระหว่างวันที่ 6-8 .. 2566  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีให้เป็นจุดหมายในการลงทุนใหม่ของประเทศ
 
โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งภายในงานแสดงสินค้า
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด