ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
การปฏิบัติงานในรอบปี พบองค์กร​ปกครองท้องถิ่นยังทุจริต​เพียบ
01 ก.ย. 2566

31 สิงหาคม 66 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายยุทธพงศ์ ทรวงแสวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะทำงาน เปิดห้องประชุม ต้อนรับ สื่อมวลชนในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มในแต่ละอำเภอเข้าร่วม เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยงานการปราบปรามการทุจริต ,ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน, และด้านป้องกันการทุจริต ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ โดยงานด้านการปราบปรามทุจริตผลการตรวจรับคำกล่าวหา จากจำนวน 115 เรื่อง เหลือการพิจารณา​เพียง 13 เรื่องเท่านั้น โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. 11 เรื่อง และอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา 2 เรื่อง  งานด้านการปราบปรามการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วย เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวนเบื้องต้น โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 52 เรื่อง โดยเรื่องที่ถูกกล่าวหามากที่สุด อยู่ที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น มากถึง 36 เรื่อง ประเภทเรื่องร้องเรียนที่มาเป็นอันดับ 1 คือเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

  ส่วนเรื่องไต่สวนเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 33 เรื่อง หน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สูดก็ยังคงอยู่ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นกัน และประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ “การจัดซื้อจัดจ้าง” พบมากถึง 15 เรื่อง กระจายอยู่ถึง 10 อำเภอ จาก 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังเปิดเผยข้อมูลคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดแล้ว เช่น ในเรื่องของเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (AVR) ราคา เกือบสิบล้านบาทปล่อยให้เป็นเศษเหล็ก เรื่องที่ 2 อบต. ทำโครงการขุดลอกสระแล้วนำดินที่ขุดไปขาย รวมไปถึงเรื่อง ไม่เบิกจ่ายเงินโบนัสให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล ก็ได้มีการชี้มูลความผิดไปเรียบร้อยแล้ว  
 งานด้านตรวจทรัพย์สินและหนีสิน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความรับผิดชอบ จำนวน 143 แห่ง โดยมีตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 494 ตำแหน่ง การดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน พบว่ายังคงต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกคงเหลือ 2 บัญชีเท่านั้น  

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ชัยภูมิ ยังเผยงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รู้ถึง ขั้นตอน และครอบคลุมการยับยั้งที่จะก่อให้เกิดการทุจริตต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งโครงการ STRONG- จิต พอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดชัยภูมิ ที่จะมีกระจายอยู่ทั้ง 16 อำเภอ โดยด้านประชาชนเองก็สามารถที่จะ แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือ เรื่องราวการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการทุจริตต่อหน่วยงานต่างๆ เข้ามา ได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่จะ รับรองความปลอดภัยและเก็บรักษาข้อมูลเชิงลึก แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งเป็นข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกคนที่ต้องดูแลซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมานั้น จะผิดกฎรวมไปถึงต้องรับโทษมากกว่าการกระทำความผิดทั่วไปถึง 2 เท่า ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. จะต้อง ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างแน่นอน


อธิวัฒน์​ เตีย​เจริญ​ภักดี​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...