ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ผู้ว่ากระบี่มอบบ้านกาชาดสงเคราะห์หลังที่ 2 มูลค่า 3 แสน 5 หมื่นบาทให้ครอบครัวผู้ยากจน 7 ชีวิต
31 ส.ค. 2566

ผู้ว่ากระบี่มอบบ้านกาชาดสงเคราะห์หลังที่ 2 มูลค่า 3 แสน 5 หมื่นบาทให้ครอบครัวผู้ยากจน 7 ชีวิตอยู่อย่างแออัดมีรายได้เดือนละ 5 พันบาทในพื้นที่บ้านแหลมสักอำเภออ่าวลึก

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางชนิสา  หาญภักดีปฏิมา  รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ และนายกชภูมิ สำลี นายอำเภออ่าวลึก ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ ร่วมส่งมอบบ้านกาชาดสงเคราะห์จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์ หลังที่ 2  พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นอน เครื่องนุ่งห่ม  โต๊ะเก้าอี้ เครื่องสุขภัณฑ์ในครัวเรือน  มูลค่า 350,000 บาท ให้กับนางสาวรัชนี สุมาลี และครอบครัว บ้านเลขที่ 46  /  4  หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 7  คน  เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงมีความแออัด ทุกคนต้อนนอนรวมกันไม่มีห้องนอนเป็นสัดส่วน ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีน้ำประปา และครอบครัวมีรายได้เดือนละ 5,000 บาท 

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของและวัสดุในการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมเป็นเงินจำนวน 117,000 บาท โดยนายอ้าหาด นายาว ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 75 ตารางวา ก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวนางรัชนี สุมาลี ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 แล้วเสร็จวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร ฝาผนังบ้านคอนกรีต โครงสร้างหลังคาเหล็กปล่องสี่เหลี่ยม หลังคาแมสตันชีล พื้นปูกระเบื้อง มี 1 ห้องนอน 1 นั่งเล่น 1ห้องครัว 1 ห้องน้ำและห้องสุขา  พร้อมชานชลาหน้าบ้าน อนึ่งการสอบบ้านครั้งนี้สร้างความดีอกดีใจให้กับนางสาวรัชนี สุมาลี เป็นอย่างยิ่งถึงกับเป็นล้ม เจ้าหน้าที่พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแหลมสัก ต้องใช้ปฐมพยาบาล  

สำหรับบ้านกาชาดสงเคราะห์ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมายุครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์ ประจำปี2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 5 ยุทธศาสตร์ 4 พันธกิจ เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านหรือซ่อมแซมปรับปรุงหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อน ครอบครัวมีฐานะยากจน มีผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอยู่ในบ้าน

และประสบปัญหาที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีความแออัดคับแคบอยู่อย่างยากลำบาก เป็นผู้ประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสุจริต ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนให้การยอมรับสมควรได้รับการช่วยเหลือ ในปี 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ได้อนุมัติเงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์ ในพื้นที่ 8 อำเภอโดยให้อำเภอคัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ในการก่อสร้างบ้านอำเภอละ 150,000 บาท 

กระบี่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...