ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์มอบบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
31 ส.ค. 2566

      เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ที่บ้านเลขที่ 128 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง  หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานมอบบ้านให้ครอบครัวนางสมควร  แก้วอัครฮาด โดยมีนายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมงาน

       นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองกล่าวว่า เทศบาลตำบลโพนทอง ให้ความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัยในความรับผิดชอบ 10 ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ฐานะยากจน  โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ทั้งด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางจราจร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน รณรงค์ป้องกันยาเสพติด กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ทุกมิติ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลโพนทอง

     นายสุดใจกล่าวอีกว่า ในส่วนของการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนนั้น เมื่อเร็วๆนี้ ยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ (พมจ.) สร้างบ้านให้กับครอบครัวนางสมควร  แก้วอัครฮาด ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย        ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 40,000 บาท และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพนทอง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพิ่มเติมส่วนหนึ่ง ขณะที่แรงงานที่เข้ามาช่วยสร้างบ้านนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมช่วยกัน

   สมบูรณ์ นาสาทร ข่าวกาฬสินธุ์ รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด