ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ FAM Trip ด่านเกวียน
30 ส.ค. 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (Prototype) Familiarization Trip (FAM Trip) ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ : การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน “เครื่องปั้นดินเผา” ต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการจัดการเครือข่ายเพื่อเพิ่มมูลค่ารูปแบบการท่องเที่ยว โดยชุมชนและยกระดับศักยภาพชุมชนที่เน้นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นฐาน โดยมีคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นคณะนักศึกษาจีน จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ FAM Trip ด่านเกวียน ร่วมด้วยผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และสื่อมวลชน

นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน ร่วมต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมจุดเริ่มต้น หมุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (เทศบาลตำบลด่านเกวียน) พร้อมจัดแสดงรำบูชาดินและขอขมาแม่พระธรณี โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอโชคชัย จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางโดยรถรางนำเที่ยวไปยัง หมุดที่ 2 บ้านช่างศิลป์ (นายเมี้ยน สิงห์ทะเล) ชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติการทำ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หมุดที่ 3 วัดด่านเกวียน ชมการสาธิตและทดลอง ตำข้าวด้วยครกโบราณ ข้ามสะพานไม้ร้อยใจ ซึ่งชาวด่านเกวียนสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามลำน้ำมูล จากนั้นเดินต่อไปยังทุ่งธรณีสงฆ์ ดงคนด่าน ดินแดนพุทธรรม ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวิถีแห่งธรรม ของชุมชนด่านเกวียน ซึ่งมีป่าไผ่ที่ร่มรื่น รับประทานอาหารกลางวันกับเมนูอาหารพื้นถิ่น วิถีถิ่นคนริมมูลด่านเกวียน ในบรรยากาศชายทุ่ง พร้อมด้วยการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น (รำโทน) และปิดท้ายกิจกรรม หมุดที่ 4 “โค้งพันล้าน” แหล่งผลิตสินค้าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในด่านเกวียน ชมการปั้นและเตาเผาเแบบโบราณ ชมการสาธิตและทดลองปฏิบัติการทำเครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียนเชิงสร้างสรรค์ (OTTO farm Studio การสร้างสรรค์ ชิ้นงานที่บอกเล่าเรื่องราวและการสร้างงานศิลปะที่รักษาสิ่งแวดล้อม จาก SAFE : Sand Art From Earthenware)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด