ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
"สำนักงานอัยการสูงสุด" เป็นเจ้าภาพประชุมก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน
25 ส.ค. 2566

        นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด และนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ร่วมกันเป็นประธานการประชุมระดมความเห็นเพื่อก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารประวัติศาสตร์จุดกำเนิดอาเซียน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย บางแสน จังหวัดชลบุรี

        การประชุมในครั้งนี้มีพนักงานอัยการอาเซียนจากทุกประเทศเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายอัยการสหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้สังเกตการณ์ 

        ทั้งนี้ที่ประชุมได้ทำข้อตกลงความริเริ่มบางแสน (Bang Saen Initiative 2023) เพื่อวางแนวทางในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรอัยการในภูมิภาคอาเซียน การอำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งผู้แทนไทยได้เสนอที่ประชุมให้พิจารณาสำนักงานอัยการสูงสุดไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการองค์กรอัยการอาเซียน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด