ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ร้องสหภาพการท่าเรือฯสอบล้มประมูลเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง
24 ส.ค. 2566

เอกชนร้องสหภาพการท่าเรือฯ เร่งตรวจสอบปมล้มประมูลเปลี่ยนสายเคเบิลแรงสูง และปรับเกณฑ์ TOR งานจัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า เข้าข่ายส่อเอื้อประโยชน์

 

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา นายอนุชิต ท่าทราย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเทคชั่น สมาร์ท กริด จำกัด ได้ทำหนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อตรวจสอบคำสั่งยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 4 ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

โดยการยกเลิกประกวดราคางานดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและเกิดข้อสงสัยมากมายว่าการยกเลิกงานเป็นไปด้วยความชอบธรรมหรือทำลงไปเพื่อให้ประโยชน์แก่บริษัทรายอื่น หรือพ้องเพื่อนของตนได้มีโอกาสเข้ามาทำการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีช่องทางการจัดจซื้อจัดจ้างที่พิเศษ คือ สามารถเรียกผู้รับเหมาเข้ามา 3 รายเพื่อทำการประมูลราคาหรือตกลงจ้างโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding

 

ดังนั้นจึงสามารถกำหนดผู้รับจ้างล่วงหน้าไว้ก่อนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงขอให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตรวจสอบจริยธรรมและการใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกงานดังกล่าวว่ากระทำลงไปโดยบริสุทธิ์หรือมีเจตนารมณ์แอบแฝงหรือไม่ ทั้งนี้การกระทำลักษณะนี้มันกระทบกับหน่วยงานหลักของประเทศถึง 3 หน่วยงาน คือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำหนังสือถึงสหภาพฯ เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใสงานจ้างบริการจัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 (ทดแทน) และงานจ้างบริการัดหาตู้ตัดตอนไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 5 (ทดแทน) สืบเนื่องจากโครงการนี้ได้ประกาศร่าง TOR ตั้งแต่เดือน ต.ค.2565 แล้วต่อมามีการยกเลิกประมูลงานดังกล่าว โดยอ้างว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยเร่งด่วน

ซึ่งภายหลังบริษัทฯ พบว่าโครงการดังกล่าวที่ถูกยกเลิกออกไปนั้น ยังมิได้จัดซื้อจัดจ้างจนแล้วเสร็จ และยังตรวจพบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่องาน และ TOR โดยตัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตั้งแต่ข้อ 2.11 – 2.13 เดิมออกไปจาก TOR ใหม่ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุผลในการกระทำดังกล่าวว่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดหรือไม่ ทันที่ตาม TOR ฉบับเดิมเคยประกาศร่างผ่านไปแล้วไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด จึงขอให้สหภาพฯ ตรวจสอบความถูกต้องและธรรมาภิบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...