ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ร่วมเป็นกำลังใจสาวงามในการประกวด "มิสแกรนด์ ขวัญใจสุโขทัย 2024"
04 ส.ค. 2566

            นายยศสวิน รัชตธร เจ้าของกิจการผู้บริหารบริษัทเดอะบอสคลินิก จำกัด PD (Provincial Director) ในฐานะ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำจ.สุโขทัย ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจสาวงาม ในการประกวด "มิสแกรนด์ ขวัญใจสุโขทัย 2024" เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งด้านกิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพความประพฤติที่ดี พร้อมทําหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของจ.สุโขทัย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไป  

              โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ  ทีคะสุข   ผวจ.สุโขทัย  เป็นประธานรับชมการประกวดในวันที่ 19 สิงหาคม 2566  เวลา 18.00 น. ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง  ซึ่งจ.สุโขทัย มีทั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ที่มีเป็นต้นกำเนิดด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง เป็นกิจกรรมที่สำคัญจะสามารถสร้างภาพจำที่สวยงามให้แก่นักท่องเที่ยว และภาพเอกลักษณ์สาวไทย ที่โดดเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านสาวงาม ทำให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การขยายตลาดของสินค้า การท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

             สำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำจ.สุโขทัยนั้น จัดให้มีกิจกรรมประกวด 2 เวที คือ การประกวด "มิสแกรนด์ ขวัญใจสุโขทัย 2024" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และจะจัดการประกวดรอบชนะเลิศ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ เวทีห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดยผู้ได้รับรางวัล“มิสเเกรนด์ ขวัญใจสุโขทัย 2024” จะได้สิทธ์พิเศษเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายทันที พร้อมรับรางวัลเงินสด 10,000 บาท ช่อดอกไม้ สายสะพาย โล่เกียรติยศ และ Gift voucher The Boss clinic  มูลค่า 30,000 บาท     รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 5,000 บาท สายสะพาย   ช่อดอกไม้ และGift voucher The Boss clinic มูลค่า 20,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 3,000 บาท  สายสะพาย ช่อดอกไม้ และGift voucher The Boss clinic มูลค่า 10,000 บาท  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมตัดสินการประกวด "มิสแกรนด์ ขวัญใจสุโขทัย 2024"  ได้แก่ คุณพร้อมจันทร์  ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ประธานกรรมการตัดสิน,  คุณณัจยา เกษมก์สิริ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย, ผศ.ดร.เกษร เอมโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, คุณเบญจภัทร หมวกทอง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย,คุณศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และ พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด