ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
บอร์ดกกท.ของบ100ล้านช่วยสมาคมกีฬา165แห่ง
02 ส.ค. 2566

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จากเดิม ระหว่างวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2566 เป็น ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน โดยมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ครั้งที่ 42 (42nd OCA General Assembly) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบให้ประเทศไทยเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ. 2021) ไปจัดระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 ซึ่งต้องดำเนินการ นำวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบเปลี่ยนชื่อชนิดกีฬา จากว่ายน้ำ (Swimming) เป็นกีฬาทางน้ำ (Aquatics) ด้วยสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ Fdration internationale de natation หรือ FINA ได้เปลี่ยนชื่อองค์กร เป็น World Aquatics เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ด้วยเหตุผลคือ เดิม Fdration internationale de natation (FINA) เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ทางสหพันธ์ฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น World Aquatics ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่สมาชิกส่วนใหญ่ของสหพันธ์ฯ ใช้ในการสื่อสาร และเพื่อให้ครอบคลุมประเภทกีฬาของ World Aquatics ซึ่งมี 6 ประเภท คือ ว่ายน้ำ (Swimming) โปโลน้ำ (Polo) กระโดดน้ำ (Diving) ระบำใต้น้ำ (Artistic Swimming) ว่ายน้ำมาราธอน (Open Water) และกระโดดหน้าผา (High Diving)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมฯ ขออนุมัติจาก กกท. พิจารณาเปลี่ยนชื่อชนิดกีฬา จากว่ายน้ำ (Swimming) เป็นกีฬาทางน้ำ (Aquatics) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ World Aquatics ที่สหพันธ์ใช้ และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะดำเนินแก้ไขข้อบังคับตามระเบียบต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบกลาง อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 88 สมาคม เป็นเงิน 60 ล้านบาท และ สมาคมกีฬาจังหวัด ปี 2566 จำนวน 77 สมาคม เป็นเงิน 40 ล้านบาท

ประธานบอร์ด กกท. กล่าวย้ำว่า ขอให้ กกท. วางแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์เกมส์ และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 โดยเก็บบทเรียนการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่ผ่านมา เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดังกล่าว มีความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับจากนานาชาติด้วยดี

หลังการประชุม ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของงบกลาง ที่จะนำไปอุดหนุน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาจังหวัด ในปีนี้ บอร์ดกกท. ได้ทำเรื่องเสนอขอไป 100 ล้านบาท แยกเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 60 ล้านบาท และ สมาคมกีฬาจังหวัด 40 ล้านบาท ส่วนแต่ละแห่งจะได้เท่าไหร่ ต้องรอการจัดสรรต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด