ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ไทยกระหึ่มเจ้าภาพ'IDF 2025'ทีเส็บมั่นใจดันรายได้ไมซ์1.09แสนล้านปีนี้
27 ก.ค. 2566

ทีเส็บ ปักหมุดเจ้าภาพงานประชุมเบาหวานโลก 'IDF 2025' สานยุทธศาสตร์ไทยศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก พร้อมย้ำศักยภาพ 'เมดิคัลฮับ' ปั๊มรายได้ไมซ์แตะ 1.09 แสนล้านปีนี้

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : การประชุม เดินทางเพื่อเป็นรางวัล สัมมนา และแสดงสินค้า) ทั่วโลกส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย ตลาดศักยภาพของไมซ์!  สานยุทธศาสตร์ของ 'ทีเส็บ' หัวเรือใหญ่มุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลกผ่านการดึงงานที่มีศักยภาพสูงระดับโลกเข้ามาจัดในไทย!

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB) กล่าวว่า จากการที่ สสปน. ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเบาหวานโลก IDF World Diabetes Congress  หนึ่งในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจัดในประเทศไทยนั้น 

ล่าสุด 'ไทย' ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ International Diabetes Federation หรือ IDF ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเบาหวานโลก IDF World Diabetes Congress 2025 (IDF 2025) ระหว่างวันที่ 7-10 เม.ย. 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การชนะประมูลสิทธิ์เจ้าภาพงานประชุมเบาหวานโลกในไทยยังเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 1 ใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย คาดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 420 ล้านบาท

“ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน IDF 2025 ถือเป็นข่าวดีที่สำคัญของทีเส็บในปีนี้ที่ได้ผลักดันแคมเปญ Thailand MICE to Meet You Year 2023 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนไทยสู่จุดหมายปลายทางไมซ์ระดับโลก รองรับการเดินทางทั่วโลกที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง”

งานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจราว 800 ล้านบาท เกิดผลประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจในประเทศ 440 ล้านบาท สร้างการจ้างงาน 560 อัตรา สร้างรายได้จากภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ (ประมาณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประชุม) อีกราว 27 ล้านบาท

ในปีนี้ 'ไทย' ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติตลอดทั้งปี คาดมีนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 18.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 109,000 ล้านบาท!!

ศ.อัคตาร์ ฮูสเซน ประธานสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) กล่าวว่า ไทยอยู่ในแถบประเทศภาคพื้นแปซิฟิก (Western Pacific) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความชุกของโรคเบาหวานมากอันดับ 3 ของโลก การจัดงานในกรุงเทพฯ จึงตอบโจทย์สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติที่มีร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการบริหารจัดการโรคเบาหวานเพื่อลดภาระทางด้านสาธารณสุขและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโลก 

"การประชุมเบาหวานโลกปี 2568 จะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาคมโลกร่วมมือกันผลักดันให้โรคเบาหวานเป็นวาระสำคัญของโลก”

ด้าน ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานฝ่ายไทย  กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน IDF 2025 ย้ำศักยภาพและความพร้อมทุกมิติในการจัดงานประชุมด้านการแพทย์ขนาดใหญ่ เป็นโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของไทยสู่สายตาทั่วโลก

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพร่วม กล่าวว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจมีความหลากหลายตั้งแต่ความเป็นพหุวัฒนธรรม เชื้อชาติ อาหาร โบราณสถาณ สถาปัตยกรรมร่วมสมัย สถานที่เพื่อการจัดประชุม หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่เอนกประสงค์ต่างๆ รวมถึงศิลปการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย บุคคลากรภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมงานเบาหวานโลกในปี 2568 เพื่อให้การจัดประชุมนานาชาตินี้เป็นที่จดจำของผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้นราว 3 แสนคนต่อปี โดยประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในการรักษาโรคเบาหวานสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีทีเดียว แนวทางดูแลป้องกันและรักษาจึงสำคัญยิ่ง!

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด