ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สภาทนายความฯจัดสัญจรอีสานอบรมคดีทุจริตฯ
13 ก.ค. 2566

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาทนายความภาค 3 และสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมวิชาการสัญจร เรื่อง การดำเนินคดีอาญา และการเสนอคดีของผู้เสียหายในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ อุงจิตต์ตระกูล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 นายสิทธิโชค วัฒนศิริ ผู้พิพากษาศาลแขวงสุรินทร์ ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์ นางปทุมรัตน์ วงษ์สุริยะ นิติกรชำนาญการพิเศษ  ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเปิดการอบรมในครั้งนี้ และมี นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการสภาทนายความภาค 3 กล่าวรายงาน นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และมีนายชาติชาย พิเชฐชัยกุล รองกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา นายไพศาล ยศธรกีรติ ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธร นายนราธิป สังขรอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา วัฒนะ ประธานสภาทนายความจังหวัดนางรอง นายประสิทธิ์ ทองนาเมือง ประธานสภาทนายความจังหวัดบัวใหญ่ นายสมศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิมาย นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ และทนายความในจังหวัดสุรินทร์ ทนายความในภาค 3 เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก
     นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายนนทัชต์ ผลเนืองมา เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 นายประเทศ อติเปรมานนท์ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ นายเกรียงศักดิ์ ไชยงาม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 นายนวพันธ์ ชาติมนตรี นิติกรชำนาญการพิเศษ นายสนั่น จิตสุภาพ ทนายความ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี นายปัญญา ธีระรัตนานนท์ เลขานุการกรรมการสภาทนายความภาค 3 เป็นผู้ดำเนินรายการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด