ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว
24 พ.ค. 2566

            นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 มีจำนวนสะสมมากถึง 9,470,498 คน สร้างรายได้รวมกว่า 391,778 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566) พร้อมประเมินภาพรวมการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ เป็นหลัก

            ขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี แม้จะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว จากปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ตลอดปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านคน

             พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด