ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
สะพานแดง ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน ธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยว
23 พ.ค. 2566

             ด้วยชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อ. แหลมงอบ จ.ตราด โดดเด่น ในเรื่องของการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุมชน ใช้การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว นางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ได้พาชม สะพานแดง ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน ธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเท้าที่สามารถชมป่าชายเลนในรูปแบบของสะพานไม้ สีแดง ที่โดดเด่น ตัดกับต้นโกงกาง ซึ่งที่นี่อยู่บริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านน้ำเชี่ยว สำหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานแดง ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน ธรรมชาติบ้านน้ำเชี่ยว มีเนื้อที่ประมาณ 2,338 ไร่ ป่าชายเลนนี้มีลักษณะเป็นดินเลน จึงทำให้เกิดพรรณไม้ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องปรับตัวอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็มและน้ำขึ้น-น้ำลง พรรณไม้ที่พบมาก ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง ฯลฯ อีกทั้งยังมีสัตว์ทะเล ที่หาได้ง่าย ทั้ง หอย ปู ปลา รวมถึง ลิง และนกเหยี่ยวแดงคอขาว ที่พบได้เฉพาะถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น เมื่อเดินมาถึงสุดสะพานแดง จะมีขุดชมวิว อยู่ 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายจะเป็นที่นั่งพักชมบรรยากาศ ริมทะเล ส่วนฝั่งขวาจะเป็น หอดูนก สำหรับคนที่ชอบชมวิว ในระดับที่สูง 15 เมตร ซึ่งสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้รอบ 360 องศา

           ทางด้าน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ได้นำการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยให้นักท่องเที่ยว ที่มาสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ได้รู้จักอนุรักษ์ ทรัพยากรภายในชุมชน ช่วยเพิ่มป่าชายเลน อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ซึ่งการท่องเที่ยวจะอยู่อย่างยั่งยืนต้องมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ด้วย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด