ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
พสกนิกรชาวจังหวัดกาญจน์ กว่า 1 พัน ครัวเรือนเดือดร้อน ร่วมกันยื่นถวายฎีกา
02 พ.ค. 2566

พสกนิกรชาวจังหวัดกาญจน์ กว่า 1 พัน ครัวเรือนเดือดร้อน ร่วมกันยื่นถวายฎีกา เรื่องไฟฟ้า เรื่องไม่มีที่ดินเป็นของตนเองต้องปลูกบ้าน และทำกินในที่ดินของรัฐ หลายประเภททำให้เสียสิทธิ์ไม่ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่คนไทยทุกคนพึงได้รับจากภาครัฐ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในหลายอำเภอเขตจังหวัดกาญจนบุรี ได้ไปรวมตัวยังศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือขอกราบถวายบังคมทูล ถวายฎีกาต่อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10) องค์ประธานมูลนิธิภูบดินทร์ (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง เช่นตำบลแก่งเสี้ยน บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปลูกบ้านพักอาศัยแล้วแต่ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้ ทำให้เดือดร้อนกันเป็นจำนวนมาก นับหมื่นครัวเรือน 

โดยชาวบ้านจากหลายอำเภอ โดยมี ร้อยตรีสำราญ วงษ์น้อย เป็นตัวแทนเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่เดือดร้อนคุกเข่าต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  โดยร่วมกันกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายฎีกา ว่าด้วยข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี  มีความเดือดร้อนมาช้านานแล้วในเรื่องที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องปลูกบ้านอยู่อาศัย และทำกินทำการเกษตร อยู่ในที่ดินของรัฐหลายหน่วยงาน เนื่องจากพื้นที่ที่ดินทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ดินของรัฐมากกว่า 70% ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มากกว่าครึ่งจังหวัดต้องปลูกบ้านอยู่อาศัย และทำกินในที่ดินของรัฐหลายประเภท ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงในที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่อาศัย และที่ดินที่ทำกิน เคยถูกส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ ที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนอยู่เนืองๆ ทั้งๆ ที่ประชาชนรายนั้นๆ ปลูกบ้านอยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่เดิมๆมานานหลายสิบปี

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐทุกประเภท ไม่สามารถขอไฟฟ้ามาใช้ในการทำการเกษตร และใช้ภายในครัวเรือนได้ ในปัจจุบันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวนมากหลายครัวเรือน  สาเหตุการที่ประชาชน ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้เนื่องจากส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่ ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งๆ ที่ประชาชนผู้เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้ปลูกบ้านอยู่อาศัยพื้นที่เดิมๆ มานานนับหลายสิบปี จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีวัด  มีโรงเรียน ฯลฯ  อีกทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีปี 46 และข้อกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศให้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐได้ โดยไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมไปกว่าเดิม

เนื่องจากพวกข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยทำหนังสือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนมาหลายแห่งแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือแต่ประการใด พวกข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอพระบารมีโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของพวกข้าพระพุทธเจ้าตามพระราชปณิธาน พระราชประสงค์ ในการจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ เพื่อให้เหล่าพสกนิกรของพระองค์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อครอบครัวและประเทศชาติไทยสืบต่อไป

หลังจากร่วมพิธีกล่าวการถวายฎีกาเสร็จสิ้น ได้ร่วมลงชื่อพร้อมเอกสารทั้งหมดให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดราชการนอกสถานที่ รับเรื่องเอกสารถวายฎีกา เพื่อนำส่งให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้เป็นการเร่งด่วน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ตัวแทนหน่วยงานกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มารับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ด้วย 

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคง  บูชาถ่ายเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวขอบคุณประชาชน พร้อมแจ้งว่า นโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ขั้นพื้นฐานต่างๆ นั้นทุกสิ่งจะต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว และทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหา รวมถึงให้จังหวัดสำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล รอง.ผวจ. กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับ ร้อยตรี สำราญ  วงษ์น้อย อดีตข้าราชการทหารเกษียณ ตัวแทนชาวบ้าน ได้กล่าวถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้มีนับหมื่นครัวเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่ยอมให้ยื่นเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษร เพื่อไปยื่นขอใช้ไฟฟ้าได้ ทั้งๆ ที่มีระเบียบการปฏิบัติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตาม จึงต้องออกมาพึ่งพระองค์ท่านให้ช่วยเหลือ เพราะประชาชนไม่มีที่พึ่งจากหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ เพราะจนถึงทุกวันนี้หน่วยงานต่างๆ ได้นิ่งเฉย และประชาชนก็ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อใด และวันนี้ประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้มายื่นทูลเกล้าถวาย โดยพร้อมเพียงกัน ผ่านกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรื่องนี้จะได้นำไปถึงมูลนิธิภูบดินทร์ ได้รับทราบต่อไป


ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...