ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.กทม.จัด “เลือกตั้งสมานฉันท์” ชวนผู้สมัคร ส.ส.ประกาศเจตจำนงสุจริต
08 เม.ย. 2566

กกต.กทม. จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 เขต ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต “เลขา กกต.” เปรียบกรรมการทำความเข้าใจกติกากับผู้แข่งขัน หวังการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - เขตเลือกตั้งที่ 33 กรุงเทพมหานคร 

โดยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร, ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในพื้นที่ กทม.ทั้ง 33 เขต จากหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมอย่างคึกคัก

โดย นายแสวง กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งเปรียบเหมือนกรรมการทำความเข้าใจเรื่องกติกากับผู้แข่งขันก่อน เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ สำนักงาน กกต. ที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล ทั้งนี้หากการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

จากนั้นผู้สมัครจากทุกพรรคการเมืองร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - เขตเลือกตั้งที่ 33 กรุงเทพมหานคร ว่า “ข้าพเจ้า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอประกาศเจตจำนงสุจริต ในการแข่งขันเลือกตั้ง ดังนี้

ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะแข่งขันเลือกตั้งตามกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้าน ความเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องในท้องถิ่น ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง

ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตเลือกตั้ง และซื้อสิทธิขายเสียง ทุกรูปแบบ และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะแข่งขันเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของประเทศ รวมทั้งจะเป็นองคาพยพที่สำคัญในการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคง ยั่งยืนสืบต่อไป”

 

 

undefined

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...