ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
เลย เที่ยวชุมชน ยลวิถี งานแห่พระขึ้นเขาและสรงน้ำพระธาตุ
06 เม.ย. 2566

วันที่ 5 เมษายน 66 เวลา 17.00 น. ที่วัดโพนทอง บ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เที่ยวชุมชน ยลวิถี งานแห่พระขึ้นเขา และสรงน้ำพระธาตุ”

นางสาวณัณธิญาจ์  มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า  กิจกรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี งานแห่พระขึ้นเขา และสรงน้ำพระธาตุ”เกิดขึ้นด้วยการบูรณาการของหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม  เพื่อรักษา และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของชาวบ้านตำบลน้ำทูน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติเชิงพุทธ ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรม “วิถีชีวิตด้านศาสนา อาหาร ความเชื่อ  องค์ความรู้ด้านศาสนามาสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด “สร้างมูลค่า สร้างรายได้สู่ประเทศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดยกระดับ  Soft power ของไทยสู่เวทีโลก  กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่พระขึ้นเขา 5 องค์ ได้แก่ พระแก้วรัศมี ศรีสุริยะ  ทำจากหยกเขียว เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่า พระแก้วศรีสุทโธ บ้านแก่งม่วง พระแก้วศรีสุริยะไพทูรย์  บ้านหนองบง พระไม้ โคตะมะ บ้านน้ำมี และพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร บ้านวังเป่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะกลองยาว 5 คณะ  กิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน 5 หมู่บ้าน ที่หล่อหลอมจากวิถีวัฒนธรรมชุมชน มีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์  พิธีสรงน้ำพระ และสรงน้ำพระธาตุโพนทอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึกจากเครือข่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  และพิธีปฏิบัติธรรม

บุศย์ สิริปัญญาพร/เลย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...