ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
จันทบุรี เรือนจำจันทบุรี เปิดจุดเช็คอินเรือนจันท์แลนด์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้โอกาสผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษได้ฝึกอาชีพ ก่อนคืนคนดีสู่สังคม
14 มี.ค. 2566

         วันนี้ ( 14 มี.ค.66 ) ที่บริเวณเรือนจันท์แลนด์ ทุ่งพลงใต้ หน้าเรือนจำจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคม องค์กร และประชาชนร่วมพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยว ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้ หรือเรือนจันท์แลนด์ สังกัตเรือนจำจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าได้เริ่มรับการบริหารจัดการพื้นที่ในปี พ.ศ.2561 นำโดยการนำของ ตร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญซาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์หลักให้เป็นที่รองรับการฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยการฝึกปฏิบัติจริง (On The Job Training)โดยใช้ชื่อว่า "โครงการเรือนจันท์แลนด์" ประกอบด้วย 7 สถานี ได้แก่  เรือนจันท์ครัวไทย  / เรือนจันท์ Tree Cafe / เรือนจันท์ Green Outtlet / เรือนจันท์พิพิธภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์เสื่อกกจันทบูร / คุกขี้ไก่จำสอง / เรือนจันท์สบาย 7) เรือนจันท์คาร์แคร์ ซึ่งได้ระดมทรัพยากรจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โตยเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เมื่อเขาพ้นโทษกลับมาก็ต้องกลับมาอยู่ในชุมชน ตังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบที่จะแก้ไขฟื้นฟูคนเหล่านี้ให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและให้ความช่วยเหลือให้สามารถพึ่งตนเองได้ จึงจะเป็นการลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างแท้จริงโครงการเรือนจันแลนต์ได้เปิดสถานีแรก คือ เรือนจันท์ครัวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ "Inspire Cafe by Princess" พร้อมเยี่ยมชมคุกขี้ไก่จำลอง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒พื้นที่โครงการเรือนจันท์แลนด์ ได้รับการพัฒนาเป็นลำดับมาและปัจจุบันได้รับการประกาศ ให้เป็นเรือนจำชั่วคราวชื่อว่า "เรือนจำชั่วคราวทุ่งพลงใต้" และได้รับพัฒนาให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยว มีสถานีกิจกรรมตามโครงการเรือนจันท์แลนด์เดิมและสถานีที่ดำเนินการใหม่ประกอบด้วย ๑) เรือนจันท์ครัวไทย ๒) ร้าน Inspire Cafe by Pincess ๓) คุกขี้ไก่จำลอง ๔) ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ๕) ฟาร์มสัตว์ ๖) พิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์เสื่อกกจันทบูร (ปรับปรุงตึกแดงจำลองเป็นพิพิธภัณฑ์) ๗) จุดเช็คอินต่างๆ


สมนึก วิสุทธิ์ จันทบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด