ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
เลขาธิการ EEC ติดตามโครงการ Old Town นาเกลือ
24 ม.ค. 2566

เลขาธิการ EEC ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการ Old Town นาเกลือ หลังติดปัญหาข้อกฎหมาย เตรียมหารือร่วม 3 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการ เพื่อเพิ่มมิติด้านการท่องเที่ยวชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในเมืองพัทยา
     หลังจากที่คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอ(กบอ.) เห็นชอบให้เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธ์ นาเกลือ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำ เชื่อมโยงกับการพัฒนาตามโครงการ NEO PATTAYA ของเมืองพัทยาเป็นโครงการนำร่องในเบื้องต้น โดยการร่วมทุนกับภาคเอกชน เพื่อขยายผลสู่การจัดตั้งเขตส่งเสริมพิเศษในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยี 5 G มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยให้ชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมและมลภาวะตามโมเดล BCG โดยจะแบ่งพื้นที่การดำเนินโครงการออกเป็น 3 โซน คือ 1.โซนSeaside บนพื้นที่ 3,417 ตารางเมตร 2.โซน Old Town Market บนพื้นที่ 1,330 ตารางเมตร  และโซน3.The Square บนพื้นที่ 2,401 ตารางเมตร
      ล่าสุดวันนี้ (24 ม.ค.) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Eastern Economic Corridor) พร้อมคณะทำงาน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ หรือ Old Town นาเกลือ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

  

โดยที่ประชุมคณะทำงานได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ รวบรวมแผงร้านค้า ก่อนจะมีการจัดจ้างบริษัทเอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบผังแนวคิดพร้อมทบทวนผลการศึกษาและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดำเนินโครงการตามสัญญาเลขที่ EEC018/2564 ลงนามวันที่ 28 มิ.ย. 64 และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 15 ต.ค.64

ทั้งนี้ยังได้มีการประกาศเชิญเอกชนเข้ารับฝังแผนการพัฒนาตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจร่วมลงทุนโครงการฯ หลังจากนั้นเมืองพัทยาได้เสนอแนะให้เริ่มการพัฒนาโครงการปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเล ซึ่งใช้งบประมาณของเมืองพัทยา ทั้งหมด 4,500,000 บาท ร่วมกันโดยเป็นแผนเดิมของเมืองพัทยาในโครงการ NEO Pattaya แต่ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากติดปัญหาของกฎหมายกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนาโครงการ โดยให้มีการเพิ่มเติมอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมชุมชน นากลือ ในการออกแบบอาคารและไม่ให้มีความสูงของอาคารเกิน 2 ชั้น  ซึ่งจากมัติสามารถสร้างอาคาร 3 ชั้นได้แต่ลดความสูงของชั้น 1 ลง เป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีกระจกใช้พื้นที่เป็นตลาดชุมชน ชั้น 2 เป็นพื้นที่ร้านอาหารสามารถดูวิวทะเลได้ และชั้น 3 ใช้เป็นห้องจัดกิจกรรม อีกทั้งโครงการยังติดกฎหมายของกรมเจ้าท่า รวมถึงปัญหาเรื่องที่ดินนอกพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ทั้งนี้คณะกรรมการEEC จะมีการประชุมหารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อตามเป้าที่กำหนดต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด