ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
โรงเรียนสูงอายุเมืองพัทยาจัดอบรมสูงวัยไฮเทค
06 ธ.ค. 2565

(6 ธ.ค.65) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านกาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งกำหนดจัดการอบรม สัปดาห์ละ 1 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน

 สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สูงวัยไฮเทค : ไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สูงอายุไทยยุคใหม่” ซึ่งหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้สูงวัย รู้เท่าทันโลกโซเชี่ยล ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

 ด้านนางศุภพิชญ์ เรืองรุ่น อายุ 71 ปี เจ้าของกิจการร้านอาหารในเครือ “แม่ศรีเรือน” กล่าวว่า การที่เมืองพัทยาจัดโครงการนี้ขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้สูงอายุ ไม่ต้องเหงาอยู่กับบ้าน ได้ทั้งเรื่องสุขภาพ ได้เพื่อนใหม่ ๆ รวมเทคโนโลยี และช่วยในเรื่องโรคอัลไซเมอร์ ได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรุ่นที่ 1  เมืองพัทยายังมีรุ่นที่ 2 และรุ่นต่อ ๆ ไป อยากให้ผู้สูงวัยด้วยกันได้เป็นส่วนหนึ่งของ “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุข” รับรองได้ทั้งสุขภาพจิต กาย ปัญญา และสังคมแน่นอน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด