ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
คณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในพื้นที่กาญจนบุรี
02 ธ.ค. 2565

คณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน การค้าขายออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เปิดโปงเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์  ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้  1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการศึกษาดูงาน การค้าขายออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชน

โดยในเวลา 13.30 น. คณะเดินทางไปยัง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายยอด อิ่มพลับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังสิงห์ อำเภอไทรโยค ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์ฯ สำหรับวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านวังสิงห์ ก่อตั้งเมื่อปี 2557 เริ่มจากการทำปุ๋ยคุณภาพ ไว้ใช้เองในชุมชนจนได้รับความสนใจจากประชาชนภายนอก สร้างรายได้ให้ชุมชน ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนมาทำพริกแกง ใช้ชื่อแบรนด์ว่า พริกแกงเผ็ดบ้านวังสิงห์ สามารถสร้างรายได้ กำไร และปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มและชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงได้ขยายช่องทางการจำหน่ายออกสู่ตลาดในหลายพื้นที่ ทั้งตลาดพื้นบ้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดออนไลน์  เป็นอีกช่องทางที่เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ต่อจากนั้น ได้ไปยังวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม บ้านช่องอ้ายกาง หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายทิวา สุดประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค ประธานป่าชุมชนฯและฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์ฯ

สำหรับวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ทำผลิตภัณฑ์แผงไม้ไผ่ เป็นอาชีพเสริม มีผู้สนใจเข้ามารับซื้อจนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเริ่มส่งเสริมการจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ทำให้กระจายสินค้าออกสู่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ทำให้การผลิตสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น มีรายได้ กำไร ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก
 
และในเวลา 16.30 น. ที่ แควน้อยริเวอร์แควพาร์ค รีสอร์ท ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “เปิดปัญหาการค้าออนไลน์ เปิดโปงเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเปิดการอบรมสัมมนาฯ มีวิทยากรผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายนพรัฐ พรวนสุข บรรณาธิการบริหารข่าวการเมือง สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวีนิวส์วัน พ.ต.อ.อภิชาติ ศรีทองกุล รองผู้บังคับการกองกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค ๗ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายอัศวิน สมบูรณ์สิทธิ์ ผู้จัดการระบบสื่อสัญญาณ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินรายการโดย นางสาววนา สังข์ทอง อนุกรรมาธิการและเลขานุการฯ มี ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในพื้นที่อำเภอไทรโยค เข้าร่วมฯ

สำหรับการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์และเป็นการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรโยค และนำข้อมูลมารวบรวมนำไปวิเคราะห์ผล นำเสนอเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ - รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด