ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ด่วนมติศาลรธน.9ต่อ0ร่างพรป.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.
23 พ.ย. 2565

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมลงมติว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติ 9 ต่อ 0 ว่าร่างพ.ร.ป.ดังกล่าว ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....  มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9  และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่  

คำร้องดัวกล่าว ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อวันที่  29 ส.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 21 ก.ย. พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ก่อนอภิปรายนำไปสู่การวินิจฉัย
โดยเห็นว่า คดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันนี้ 

สำหรับประเด็นตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค เดิมปีละไม่เกิน 100 บาท เหลือไม่เกิน 20 บาท ตลอดชีพลดเหลือไม่เกิน 200 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ซึ่งส.ว.ที่เข้าชื่อยื่นคำร้องเกรงว่า จะเป็นการเปิดให้เกิดนายทุนครอบงำ และไม่เป็นพรรคของประชาชน  และตัดคุณสมบัติผู้ต้องคดีอาญา การฉ้อโกง ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน หากคดีไม่ถึงขั้นติดคุกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด