ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.สถานการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่อง
11 ก.ย. 2565

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือฝนที่ตกต่อเนื่อง ดังนี้

สถานีวัดระดับน้ำ "คลองบางเขนใหม่"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 20.10 น. 1.85 ม.รทก. 

ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.5 ม.รทก.

ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.65 ม.รทก.

สถานีวัดระดับน้ำ "ปากคลองตลาด" 

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 19.00 น. 1.95 ม.รทก. 

ระดับความสูงแนวเขื่อน 3.0 ม.รทก.

ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -1.05 ม.รทก.

สถานีวัดระดับน้ำ "บางนา"

ปริมาณน้ำสูงสุด เวลา 19.00 น. 1.90 ม.รทก. 

ระดับความสูงแนวเขื่อน 2.8 ม.รทก.

ระดับน้ำต่ำกว่าแนวเขื่อน -0.9 ม.รทก

บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 12 กันยายน 2565

น้ำลงเต็มที่ เวลา 01.14 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.05 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 06.00 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.26 เมตร

น้ำลงเต็มที่ เวลา 12.56 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.99 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 19.15 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.74 เมตร

บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

วันที่ 12 กันยายน 2565

น้ำลงเต็มที่ เวลา 02.57 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.68 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 07.27 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.44 เมตร

น้ำลงเต็มที่ เวลา 14.59 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 0.36 เมตร

น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา 20.50 น. สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.84 เมตร

ติดตามข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำ  ได้ที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร https://weather.bangkok.go.th/water/ หรือ ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ

หมายเหตุ : ม. คือ เมตร / รทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นการอ้างถึงความสูงของพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระดับน้ำทะเลเป็นเกณฑ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด