ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่นเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บีการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์
08 ก.ย. 2565

      วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ MICE CITY การให้บริการด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายณณท์พัชรี กันตวรีระณัต ส.อบจ.ขอนแก่น เขต1.กล่าวรายงาน นายสุรสิมธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬา และนาบประชิจ อึ้งประเสริฐ ผอ. โครงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นเกียรติ

      ดร. พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ได้กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่น  ถือเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในอนาคต อีกทั้งขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ในอนาคตอันใกล้นี้  

       ดร.พงศ์ศักดิ์ ยังได้กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประชาชนผู้สนใจด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองจำนวน 114 คน และผู้สังเกตุการณ์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 6 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ใช้เวลาอบรมนวน 3วัน ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 


ทีมข่าว กาฬสินธุ์-ขอนแก่น รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด