ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นายอำเภอพบพระ นำส่วนราชการ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
04 ส.ค. 2565

นายอำเภอพบพระ นำส่วนราชการ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม สร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการประชาชน ณ.วัดพบพระเหนือ ต.พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ กล่าวว่า การที่ได้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.วัดพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพบพระ วัตถุประสงค์ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเสนอความต้องการปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ แนวคิด เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำไปพิจารณา เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต่อไป

โครงการอำเภอยิ้ม...เคลี่อนที่ เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมหลักในการบริการประกอบด้วยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย และบริการด้านสาธารณูปโภค ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดภาวะค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาเพื่อรับบริการด้านอื่นๆ ตามสถานการณ์ความจำเป็นสำคัญ อำเภอพบพระ ได้กำหนดการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดพบพระเหนือหมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำหรับการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมออกหน่วยบริการ โดยการนำบริการต่างๆ ของหน่วยงานมาให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด