ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
เลย เปิดงานท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลยหน้ากากนานาชาติ 2022
02 ก.ค. 2565

     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 30 มิ.ย.65 ที่ลานพญานาค (ปู่ไหลคำมา) และถนนคนเดินเลาะเลย  หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลยหน้ากากนานาชาติ 2022 มีนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก           

     นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกประกอบกับจังหวัดเลย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน สร้างงาน และสร้างรายได้ เทศบาลเมืองเลยจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย เครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเลย เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้นานาชาติ ชุมชน สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเลย และใกล้เคียงกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะสมาคมอุปรากรจีน คณะนักแสดงศิษย์เก่าสาธารณรัฐเกาหลี การแสดงรวมใจสู่ไทเลย การแสดงสถาบันการศึกษา ชุมชน การแสดงดนตรีจากศิลปินไทเลยอินดี้ วงฮันแน่ว อีกทั้งยังต่อยอดกิจกรรมถนนคนเดินเลาะเลย โดยเปิดจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารสำเร็จปรุงสด ปรุงสำเร็จผลิตภัณฑ์จากชุมชน OTOP  สินค้าทำมือ  สินค้าหัตถกรรม DIY ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์กลุ่ม LSF วิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชนร่วมเปิดบูธกิจกรรมต่าง ๆ

ทีมข่าวเลย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด